• Detská univerzita – 3. júna 2015 Detská univerzita – 3. júna 2015
 • Divadelné predstavenie študentov IJP (TO BOLO PRE TEBA!) 22. októbra 2014 Divadelné predstavenie študentov IJP (TO BOLO PRE TEBA!) 22. októbra 2014
 • Divadelné predstavenie študentov IJP (TO BOLO PRE TEBA!) 22. októbra 2014 Divadelné predstavenie študentov IJP (TO BOLO PRE TEBA!) 22. októbra 2014
 • Deň otvorených dverí na IJP 10.12.2014 Deň otvorených dverí na IJP 10.12.2014
 • Dramatoterapeutický seminár 24. 1. 2015 Dramatoterapeutický seminár 24. 1. 2015
 • Pôstna duchovná obnova 18.3.2015 Pôstna duchovná obnova 18.3.2015
 • Odpustová slávnosť na sviatok sv. Valentína 13.2.2015 Odpustová slávnosť na sviatok sv. Valentína 13.2.2015
 • VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 10.10.2014 VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 10.10.2014
 • Odpustová slávnosť sv. Valentína 13.2.2015 Odpustová slávnosť sv. Valentína 13.2.2015
 • Promócie absolventov IJP 11.6.2015 Promócie absolventov IJP 11.6.2015
 • Promócie absolventov IJP 11.6.2015 Promócie absolventov IJP 11.6.2015
 • Promócie absolventov IJP 11.6.2015 Promócie absolventov IJP 11.6.2015
 • Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti II. 13.10.2014 Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti II. 13.10.2014
 • Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti III. 24.4.2015 Medzinárodný seminár výmeny skúsenosti III. 24.4.2015
 • Týždeň vedy a umenia 10.-14.11.2015 Týždeň vedy a umenia 10.-14.11.2015
 • VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 18.9.2015 VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 18.9.2015
 • VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 18.9.2015 VENI SANCTE a Imatrikulácia študentov IJP 18.9.2015
 • Kurz prvej pomoci Kurz prvej pomoci
 • Detská univerzita 2014 Detská univerzita 2014
 • IX. Medzinárodná vedecká konferencia 5.4.2014 IX. Medzinárodná vedecká konferencia 5.4.2014
 • IX. Medzinárodná vedecká konferencia 5.4.2014 IX. Medzinárodná vedecká konferencia 5.4.2014

Neprehliadnite


POZVÁNKA na Deň otvorených dverí na IJP v Levoči  - 2.12.2015

pozvánka

 

Pozvánka na prednášku - OČKOLANDIA

    - 19.11.2015 o 13:00 hod.


Týždeň vedy a techniky na IJP v Levoči - 9.-13.11.2015

Program

 

Oznam pre študentov

2. ročníka bakalárskeho štúdia a 

1. ročníka magisterského štúdia

  „ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE“

je potrebné odovzdať na študijné oddelenie najneskôr do 18.12.2015

oznam

 

 

VOĽBY DO AS KU  A DO AS PF KU 27.10.2015

Zásady doplň. volieb do AS PF KU

Zásady volieb do AS KU

 

Pozvánka na INFORMAČNÝ DEŇ pre študentov - 28.10.2015

 

Možnosť sv. spovede

 

Stretnutie s europoslancom Branislavom Škripekom - dňa 24.9.2015 o 15:00

 

Informácie o štúdiu pre akademický rok 2015/2016

 

 Pozvánka na slávnosť prómocie absolventov IJP - 11.6.2015

 

Pozvánka na Medzinárodný seminár 22.4.2015