• 1 Divadelné predstavenie študentov IJP 10.10.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Deň otvorených dverí 12.2.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Odpustová slávnosť na sviatok sv. Valentína 14.02.2014
 • 1 IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 prof. dr. hab. Krystyna Chalas-IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 Guiseppe Cardamone - prednáška rektora seminára z Peru
 • 1 Kurz prvej pomoci

Neprehliadnite

 

Pozvánka na slávnosť prómocie absolventov IJP - 11.6.2015

 

Pozvánka na Medzinárodný seminár 22.4.2015

 

Pozvánka na DUCHOVNÚ OBNOVU dňa 18. a 19. marca 2015

 

KRÍŽOVÁ CESTA každý utorok na IJP

 

Deň otvorených dverí na IJP dňa 11.2.2015