• 1 Divadelné predstavenie študentov IJP 10.10.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Deň otvorených dverí 12.2.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Odpustová slávnosť na sviatok sv. Valentína 14.02.2014
 • 1 IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 prof. dr. hab. Krystyna Chalas-IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 Guiseppe Cardamone - prednáška rektora seminára z Peru
 • 1 Kurz prvej pomoci

Neprehliadnite

 

 

Divadelné predstavenie študentov IJP KU dňa 22.10.2014 o 15:00 hod.

 

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb – dňa 14.10.2014 od 8.00 hod do 11.00 hod.

 

Voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za študentskú časť Pedagogickej fakulty KU – volia sa dvaja členovia (miestnosť č. 204)

 

Voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty  Katolíckej univerzity v Ružomberku za študentskú časť - volia sa piati členovia (miestnosť č. 204) a za zamestnaneckú časť sa volia dvaja časť (v zasadačke)

Oznam - AS KU

Oznam - AS PF KU

Zásady volieb - AS KU

Zásady volieb - AS PF KU

  

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA - 10.10.2014 - PROGRAM

 

MUSICA SACRA

       V dňoch 26.-27.7.2014 sa v Chráme sv. Jakuba v Levoči uskutočnil 6. ročník Levočského medzinárodného festivalu MUSICA SACRA. Festival začal o 16.00 hod. dňa 26.7.2014 organovou prehliadkou žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, študentov a absolventov konzervatórií, stredných umeleckých škôl a vysokých škôl s hudobným zameraním. Prvý večer festivalu sa zakončil slávnostnou sv. omšou o 19.00 hod., ktorú celebroval  prof. Amantius Akimjak, PhD. a sv. omšu sprevádzal spevom ľvovský spevácky zbor Haličanka z Ľvova z Ukrajiny. Druhý deň festivalu (nedeľa 27.7.2014) začal slávnostnou sv. omšou o 8.00 hod., ktorú celebroval Mons. prof. František Dlugoš, PhD. a vystúpil na nej spevácky zbor z kostola sv. Jakuba v Levoči pod umeleckým vedením Janky Višňovskej.  Festival sa zakončil pontifikálnou odpustovou  sv. omšou o 10.00 hod. so speváckym doprovodom zboru a orchestera sv. Cecílie z Košíc a celebroval ju J.E. Mons. Andrej Imrich.

 

 

Musica sacra- plagát


 

Promócie absolventov IJP 19.06.2014

 

 

 

 

DETSKÁ UNIVERZITA 5.6.2014

 

5. júna 2014 sme na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči už po štvrtýkrát privítali najmladších študentov, žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl z Levoče a okolia na detskej univerzite.  V tomto roku sa detská univerzita niesla v duchu témy Rozprávkové bytosti idú na univerzitu. Program pre malých študentov pripravili zamestnanci a študenti Inštitútu. Po privítaní sa účastníci dozvedeli o podstate a vzniku univerzít a po prednáške na tému Hans Christian Andersen – rozprávkový kráľ si vyskúšali, aké je to byť vysokoškolským študentom. Obsahom skúšky, ktorú absolvovali, bolo spoznávanie rozprávok podľa krátkych videonahrávok. Deti absolvovali aj seminár, počas ktorého sa učili, v čom sú si ľudia podobní a v čom odlišní. Praktické zručnosti si precvičili na výtvarnom workshope).  

Študenti IJP pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. pripravili scénku – Interview s Červenou čiapočkou a divadelnú predstavenie – rozprávku Martinko Klingáčik. Deti sa naučili ukazovaciu hru a tanec. Prítomných celým podujatím sprevádzala múdra pani sova a rozprávkové postavy.

Záver tvorilo slávnostné odovzdávanie diplomov a sladkej odmeny,  a tak sa deti stali ďalšími absolventmi Detskej univerzity IJP v Levoči.
 

 

POZVÁNKA na medzinárodnú vedeckú konferenciu - Inkluzína klíma

 

 POZVÁNKA na Medzinárodnú vedeckú konferenciu -

Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie

VZOR príspevku

Prihláška na konferenciu

 

 

Dňa 4. apríla  2014 sa v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutočnila už v poradí deviata  medzinárodná vedecká konferencia „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov“. Cieľom konferencie bola problematika týkajúca sa  problémov žiakov primárneho vzdelávania v matematike a možnosťami ich riešenia.

O  podstate  medzinárodného seminára výmeny skúseností prednášala prof. dr hab. Krystyna Chalas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II).

Problematiku ťažkostí v učení matematiky a plánovania práce s deťmi prebrala dr. Marta Buk – Cegielka, rozvíjaniu záujmu o matematiku v mladšom veku aj s názornými ukážkami venovala Mgr. Jedwiga Dejko (metodický poradca v Katolíckej primárnej škole sv. Jedvigi Kráľovnej v Lubline), na metodiku a spôsob prípravy matematických učebných pomôcok poukázala vo svojej prednáške Mgr. Ewelina Zakrzewska a na záver pojem čísla, spôsob vytvárania čísla pri hre a rôznych činnostiach v predprimárnom vzdelávaní rozoberal PaedDr. M. Kamenický (IJP v Levoči, PF KU Ružomberok).