• 1 Detská univerzita 2013
 • 1 Detská univerzita 2013
 • 1 Detská univerzita 2013
 • 1 Guiseppe Cardamone - prednáška rektora seminára z Peru
 • 1 Guiseppe Cardamone - sv. omša s rektorom seminára z Peru
 • 1 prijímacie konanie 17.4.2013
 • 1 Deň otvorených dverí
 • 1 Detská univerzita
 • 1 Imatrikulácia
 • 1 Imatrikulácia
 • Konferencia 8.11.2012
 • Konferencia 24.10.2012
 • 1 Kurz prvej pomoci
 • 1 Návšteva
 • 1 Návšteva v Lomničke

Neprehliadnite

 

Krížová cesta na Mariánsku horu v Levoči

 

 

Duchovná obnova v dňoch 9.-10.apríla 2014

 

 

IX. Medzinárodná vedecká konferencia - 4.apríl 2014

Dňa 4. apríla  2014 sa v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutočnila už v poradí deviata  medzinárodná vedecká konferencia „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov“. Cieľom konferencie bola problematika týkajúca sa  problémov žiakov primárneho vzdelávania v matematike a možnosťami ich riešenia.

O  podstate  medzinárodného seminára výmeny skúseností prednášala prof. dr hab. Krystyna Chalas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II).

Problematiku ťažkostí v učení matematiky a plánovania práce s deťmi prebrala dr. Marta Buk – Cegielka, rozvíjaniu záujmu o matematiku v mladšom veku aj s názornými ukážkami venovala Mgr. Jedwiga Dejko (metodický poradca v Katolíckej primárnej škole sv. Jedvigi Kráľovnej v Lubline), na metodiku a spôsob prípravy matematických učebných pomôcok poukázala vo svojej prednáške Mgr. Ewelina Zakrzewska a na záver pojem čísla, spôsob vytvárania čísla pri hre a rôznych činnostiach v predprimárnom vzdelávaní rozoberal PaedDr. M. Kamenický (IJP v Levoči, PF KU Ružomberok).

 


 

Odpustová slávnosť v Inštitúte Juraja Páleša na sviatok sv. Valentína

Dňa 14.feburára 2014 sa v Kaplnke sv. Valentína v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči uskutočnila odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu celebroval levočský dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Pozvanie na odpustovú slávnosť prijalo vedenie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku – dekan doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU a prodekanka doc. Ing. Emília Janigová, PhD.