• 1 Divadelné predstavenie študentov IJP 10.10.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Imatrikulácia študentov IJP 27.09.2013
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Detská univerzita 5.6.2014
 • 1 Deň otvorených dverí 12.2.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Promócie absolventov IJP 19.6.2014
 • 1 Odpustová slávnosť na sviatok sv. Valentína 14.02.2014
 • 1 IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 prof. dr. hab. Krystyna Chalas-IX. medzinárodná vedecká konferencia 4.4.2014
 • 1 Guiseppe Cardamone - prednáška rektora seminára z Peru
 • 1 Kurz prvej pomoci

Neprehliadnite

 

 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI- 11. a 13.11.2014

 

DUCHOVNÁ OBNOVA v dňoch 19.-20.11.2014

 

 

 

Divadelné predstavenie študentov IJP KU dňa 22.10.2014 o 15:00 hod.

 

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb – dňa 14.10.2014 od 8.00 hod do 11.00 hod.

 

Voľby do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za študentskú časť Pedagogickej fakulty KU – volia sa dvaja členovia (miestnosť č. 204)

 

Voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty  Katolíckej univerzity v Ružomberku za študentskú časť - volia sa piati členovia (miestnosť č. 204) a za zamestnaneckú časť sa volia dvaja časť (v zasadačke)

Oznam - AS KU

Oznam - AS PF KU

Zásady volieb - AS KU

Zásady volieb - AS PF KU

  

Medzinárodná vedecká konferencia - 10.10.2014

 

 

MUSICA SACRA

       V dňoch 26.-27.7.2014 sa v Chráme sv. Jakuba v Levoči uskutočnil 6. ročník Levočského medzinárodného festivalu MUSICA SACRA. Festival začal o 16.00 hod. dňa 26.7.2014 organovou prehliadkou žiakov a absolventov základných umeleckých škôl, študentov a absolventov konzervatórií, stredných umeleckých škôl a vysokých škôl s hudobným zameraním. Prvý večer festivalu sa zakončil slávnostnou sv. omšou o 19.00 hod., ktorú celebroval  prof. Amantius Akimjak, PhD. a sv. omšu sprevádzal spevom ľvovský spevácky zbor Haličanka z Ľvova z Ukrajiny. Druhý deň festivalu (nedeľa 27.7.2014) začal slávnostnou sv. omšou o 8.00 hod., ktorú celebroval Mons. prof. František Dlugoš, PhD. a vystúpil na nej spevácky zbor z kostola sv. Jakuba v Levoči pod umeleckým vedením Janky Višňovskej.  Festival sa zakončil pontifikálnou odpustovou  sv. omšou o 10.00 hod. so speváckym doprovodom zboru a orchestera sv. Cecílie z Košíc a celebroval ju J.E. Mons. Andrej Imrich.